особист

 • 101Научное фэнтези — (англ. Science fantasy)  гибридное направление, созданное на стыке научной фантастики и фэнтези[1][2][3], для которого характерно сочетание научно фантастических элементов со сказочно мифологической традицией …

  Википедия

 • 102Премия «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль в кино — «Премия „Золотой орёл“ за лучшую мужскую роль» вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России, начиная с 2003 года. Содержание 1 Список лауреатов и номинантов 1.1 2000 е 1.2 2010 е …

  Википедия

 • 103Селивачёв, Михаил Романович — (укр. Селівачов, Михайло Романович, род. 19 июня 1946(19460619), Киев)  украинский искусствовед, главный редактор Вестника археологии, искусства, культурной антропологии «Ант»; автор около 700 научных и популярных работ, опубликованных… …

  Википедия

 • 104Тополага, Константин Эдуардович — Константин Тополага [[Файл …

  Википедия

 • 105автобіографізм — а, ч. Ототожнення письменником героя свого твору, його долі з власною особистістю та біографією …

  Український тлумачний словник

 • 106аксіологія — ї, ж. Учення про природу моральних, естетичних та інших цінностей, їх зв язку між собою, із соціальними, культурними чинниками та особистістю людини. •• Аксіоло/гія вихова/ння орієнтація на цінності, що сприяють задоволенню потреб людини та… …

  Український тлумачний словник

 • 107амнезія — ї, ж. Ослаблення або втрата пам яті внаслідок різних уражень головного мозку. •• Дисоціати/вна амнезі/я нездатність згадувати особистісно важливу інформацію. Епізоди/чна амнезі/я провал пам яті; втрата інформації про окремі події або епізоди;… …

  Український тлумачний словник

 • 108вдача — і, ж. Сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини; характер. || Нахил або звичка до чогось. || Характерна риса поведінки тварини …

  Український тлумачний словник

 • 109вождизм — у, ч. 1) Тип владних відносин, заснований на особистій відданості персоні, що володіє верховною владою. 2) Владний інститут, властивий патріархально родовим та ранньофеодальним суспільствам Сходу та Африки …

  Український тлумачний словник

 • 110вольовий — а/, е/. 1) Прикм. до воля 1). 2) Який має тверду волю, характер; наполегливий. 3) Заснований на особистій волі, без урахування об єктивних умов і закономірностей; волюнтаристичний. Вольове керівництво …

  Український тлумачний словник