особист

 • 121контактний — а, е, спец. 1) Стос. до контакту (у 1 знач.), пов язаний з ним. || Який діє на підставі контакту. || Признач. для контакту. Контактна мережа. 2) Який впливає, діє внаслідок дотику, під час дотику. Препарати контактної дії. 3) Що тісно спілкувався …

  Український тлумачний словник

 • 122контактувати — у/ю, у/єш, недок., перех. 1) Встановлювати контакт (у 2 знач.), діяти в контакті з ким небудь. || Підтримувати особисті, ділові і т. ін. відносини з ким , чим небудь. 2) Тісно спілкуватися, стикатися з ким , чим небудь (хворим, бацилоносієм і т.… …

  Український тлумачний словник

 • 123люди — е/й, мн. (одн. люди/на, и, ж.). 1) Суспільні істоти, що являють собою найвищий ступінь розвитку живих організмів, мають свідомість, володіють членороздільною мовою, виробляють і використовують знаряддя праці. || Ці істоти у протиставленні іншим… …

  Український тлумачний словник

 • 124манатки — ів, мн., розм. Дрібне хатнє майно, особисті речі; пожитки. || Про одяг …

  Український тлумачний словник

 • 125надіндивидуальний — а, е. Такий, який носить не індивідуальний, особистісний, а більш широкий, громадський характер; надособистісний …

  Український тлумачний словник

 • 126наполеон — а, ч. 1) перен. Про людину, що вважає себе виключною особистістю та вирізняється крайнім індивідуалізмом. 2) Тістечко …

  Український тлумачний словник

 • 127натура — и, ж. 1) тільки одн., заст.Природа. 2) Те, що реально існує; дійсність. •• У (в) нату/рі у справжньому вигляді, в дійсності. 3) Сукупність психічних особливостей, з яких складається особистість людини і які проявляються в її діях, поведінці;… …

  Український тлумачний словник

 • 128неординарний — а, е. Що не є ординарним; незвичайний, оригінальний. Неординарний характер. || Який вирізняється своїми якостями (про людину). Неординарна особистість …

  Український тлумачний словник