угода

 • 41удовольствие — Наслаждение, отрада, приятность, услада, утеха, утешение. Мне доставляет удовольствие. Ср. . Прот. восторг. См. веселье доставлять удовольствие, находить удовольствие... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н.… …

  Словарь синонимов

 • 42а-мета — и, ж. 1) Угода на умовах рівної, паритетної оплати. 2) Венчурна підприємницька угода, учасники якої мають однаковий ризик …

  Український тлумачний словник

 • 43картель — I ю, ч. 1) ек. Одна з форм монополії, учасники якої для підвищення прибутку укладають угоду про поділ ринків збуту, розміри виробництва, рівень цін на продукцію тощо; характеризується збереженням комерційної та виробничої самостійності об єднаних …

  Український тлумачний словник

 • 44конвенція — ї, ж., дипл. Договір, угода між державами з якого небудь спеціального питання. •• Ми/тна конве/нція багатостороння міждержавна угода, що регулює режим митного оподаткування на товари, що їх імпортують з країн – учасниць цієї угоди. Міжнаро/дні… …

  Український тлумачний словник

 • 45оренда — и, ж. 1) Наймання, тимчасове користування будівлями, земельною ділянкою, обладнанням, виробничими площами, машинами і т. ін. на договірних засадах. •• Безстроко/ва оре/нда різновид орендних відносин, при яких об єкт передається в оренду наймачу… …

  Український тлумачний словник

 • 46союз — у, ч. 1) Тісна єдність, тісний зв язок між ким , чим небудь. || Спільне подружнє життя. || Угода, домовленість з ким небудь про щось. 2) Об єднання груп людей, організацій, держав для яких небудь спільних дій, спільної мети. •• Ми/тний сою/з… …

  Український тлумачний словник

 • 47стредл — а, ч., бірж. 1) На товарних ринках – поєднання одночасної купівлі одного товару з продажем іншого; на ринках акцій – угода, яка надає тримачеві цінних паперів право їх продавати або купувати за певною ціною. 2) Подвійний опціон або стелажна угода …

  Український тлумачний словник

 • 48Завіт - союз - заповіт — Грецький термін διαθήκη переважно вживали в Септуаґінті для перекладу єврейського berith, що означає «угоду» або «союз», чи то в політичному значенні (пор. 1 Цар. 20:34), чи навіть у подружньому (Мал. 2:14), а найчастіше «угоду союз» між Богом і… …

  Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

 • 49компланація — Компланація: тут: угода про повинності [XIX] По тім д. 4 лютого 1793 року зробили компланацію з панством яка потверджена була комісією циркулярною: в ній зобов язалися кожний паровий 6 кіп, а поєдинковий 2 копи нажати, але швидко й того не… …

  Толковый украинский словарь

 • 50в угоду — 1. см. угода; в зн. нареч. кому чему Сделать что л., поступить каким л. образом из желания или стремления угодить; угождать чьим л. прихотям, желаниям. Делать что л. в угоду избалованному ребёнку. 2. см. угода; в зн. предлога. чему Для чего л. В… …

  Словарь многих выражений

 • 51Боротьбисты —         украинская мелкобуржуазная националистическая партия левых эсеров. Возникла в мае 1918 в результате раскола партии украинских эсеров. Название получила по имени центрального органа партии газеты «Боротьба». Б. опирались на… …

  Большая советская энциклопедия

 • 52Polish-Ukrainian Peace Force Battalion — Infobox Military Unit unit name= Polish Ukrainian Peace Force Battalion caption=Brigade Insignia dates= March 21, 1998 present country= Poland, Ukraine, Lithuania allegiance= branch= type= role= participation in international peace keeping and… …

  Wikipedia

 • 53Russia–Ukraine relations — The diplomatic relations between the Russian Federation and Ukraine were established in 1991 immediately upon the dissolution of the Soviet Union of which both were founding constituent republics.Russia has an embassy in Kiev and consulates in… …

  Wikipedia

 • 54ИЗУГОДИТЬСЯ — ИЗУГОДИТЬСЯ, стать негодным, неу(непри)годным, лишним. Изугода жен. изугодье ср. угода, угодье, удобство; житейские нужды, потребности. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …

  Толковый словарь Даля

 • 55ОТСЛУЖИВАТЬ — ОТСЛУЖИВАТЬ, отслужить, кончить службу свою, перестать служить и выйти в отставку, на покой. Он отслужил и выслужил кормежные (пенсию). | Отслуживать срок, отслужить годы. десятый год и пр. дослужить, прослужить. Шуба отслужила век свой,… …

  Толковый словарь Даля

 • 56ПРИГОЖАТЬСЯ — ПРИГОЖАТЬСЯ, пригодиться кому, к чему, быть к чему годным, полезным на что. Не плюй в колодец, пригодится напиться. Всякая небылица (или тряпица) в три года пригодится, сберегай все. Человек человеку пригожается. Богу молиться вперед пригодится.… …

  Толковый словарь Даля

 • 57РАБ — муж. раба, рабыня, рабица жен. невольник, крепостной; человек, обращенный в собственность ближнего своего, состоящий в полной власти его. Над круглым или полным рабом господин волен в жизни и смерти. Встарь были различные степени рабов: холоп,… …

  Толковый словарь Даля

 • 58СГОЖАТЬСЯ — СГОЖАТЬСЯ, сгодиться, пригожаться, случаться, встречаться, сбываться. Сгодилося мне быть там в эту пору. | Пригожаться, годиться, идти в дело, быть годным или пригодным. В дому все сгодится. Что где прилучается, то там и сгожается. Что не родится …

  Толковый словарь Даля

 • 59СЛУЖИТЬ — СЛУЖИТЬ, служивать кому, чему, к чему, либо на что, годиться, пригожаться, быть пригодным, полезным; быть орудием, средством для цели, идти в дело, на дело, быть нужныи, надобным. Недеятельный человек ни к чему не служит. К чему служат побрякушки …

  Толковый словарь Даля

 • 60УДОВОЛИВАТЬ — УДОВОЛИВАТЬ, удоволить кого чем, сев., вост. удовольствовать; удовлетворять, рить, церк. удовляти, удовлити, снабжать чем вволю, вдоволь, наделять нужным, довольствовать, продовольствовать, доставлять потребности жизни; исполнять чьи желанья,… …

  Толковый словарь Даля