угода

 • 181домовленість — ності, ж. Принципова дипломатична угода сторін, зафіксована в протоколі переговорів …

  Український тлумачний словник

 • 182експортний — а, е. Прикм. до експорт. || Признач. для експорту. Експортний контроль. •• Е/кспортна ва/ртість това/ру вартість, яка визначається за рахунком, що його пред являють іноземному покупцеві. Е/кспортна детакса/ція зниження або навіть повна відміна… …

  Український тлумачний словник

 • 183замовчування — я, с. 1) Дія за знач. замовчувати. 2) У програмуванні – угода про характеристику мовного об єкта або виконувану дію за відсутності їх явного опису …

  Український тлумачний словник

 • 184зговір — вору, ч. 1) Таємна угода, змова з метою спільного здійснення певного наміру. 2) заст. Домовленість між батьками нареченого і нареченої про шлюб; заручини …

  Український тлумачний словник

 • 185зелений — поет. зе/лен, а, е. 1) Один з основних кольорів спектра – середній між жовтим та блакитним. || Який має колір трави, листя, зелені. •• Зеле/на ву/лиця про відсутність перешкод, затримок у здійсненні чого небудь. Зеле/на ка/рта (ґрін кард) а)… …

  Український тлумачний словник

 • 186злагода — и, ж. 1) Мирні, дружні відносини, стосунки. •• Жи/ти в зла/годі жити мирно, дружно. 2) Взаємна домовленість, угода про спільні дії. 3) Погодженість, гармонія у чому небудь …

  Український тлумачний словник

 • 187змова — и, ж. 1) Таємна угода для досягнення якої небудь мети (частіше політичної). 2) Взаємна домовленість кількох чи багатьох осіб про спільні дії …

  Український тлумачний словник

 • 188змовництво — а, с. Таємна угода, зговір змовників …

  Український тлумачний словник

 • 189кабальний — а, е. 1) іст. Прикм. до кабала 1), 2). 2) іст. Який перебуває в кабалі (у 2, 3 знач.); підневільний, залежний, закріпачений. Кабальні холопи. 3) перен. Укладений на дуже невигідних умовах для одного з учасників. •• Каба/льна уго/да угода, яку… …

  Український тлумачний словник

 • 190картельний — а, е, ек. Прикм. до картель I. Картельний рух. •• Карте/льна уго/да угода між виробниками або споживачами однойменної продукції для визначення загальної фінансової та виробничої політики. Карте/льна ціна/ різновид монопольної ціни, що її… …

  Український тлумачний словник

 • 191кліринг — у, ч., фін. 1) Отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів. 2) Розрахунок без оплати готівкою за виконані роботи, продані товари через… …

  Український тлумачний словник

 • 192кліринговий — а, е, фін. Стос. до клірингу. Клірингова угода. •• Клі/рингова валю/та розрахункові валютні одиниці у вигляді бухгалтерських записів на банківських рахунках. Клі/рингові розраху/нки взаєморозрахунки на основі клірингу …

  Український тлумачний словник

 • 193коаліція — ї, ж. Об єднання, союз, угода держав, партій і т. ін. для досягнення спільної мети …

  Український тлумачний словник

 • 194комісія — ї, ж. 1) Уповноважена група осіб для виконання певного доручення чи попередньої розробки будь якого питання. Приймальна комісія. Виборча комісія. •• Зовнішньоторгове/льна арбітра/жна комі/сія постійно діючий третейський суд при торговельно… …

  Український тлумачний словник

 • 195компенсаційний — а, е. 1) Стос. до компенсації (у 1, 2 знач.). Компенсаційні можливості організму. •• Компенсаці/йна по/зика угода про надання позики в іноземній валюті в обмін на позику в національній валюті. Компенсаці/йна торгі/вля система торгівлі, за якої… …

  Український тлумачний словник

 • 196конкордат — у, ч. Угода між урядом якої небудь держави й Папою Римським, що визначає становище католицької церкви в цій державі …

  Український тлумачний словник

 • 197конкордія — ї, ж. Угода, консенсус …

  Український тлумачний словник

 • 198контрброкер — а, ч. Брокер, з яким укладена біржова угода іншим брокером …

  Український тлумачний словник

 • 199кореспондентський — а, е. Прикм. до кореспондент. •• Кореспонде/нтський до/гові/р угода між двома або декількома кредитними організаціями про здійснення кореспондентських відносин. Кореспонде/нтський пункт відділ газети, інформаційного агентства і т. ін., що… …

  Український тлумачний словник

 • 200корнер — I а, ч. У футбольній грі – штрафний кутовий удар у напрямі воріт тієї команди, один із гравців якої вибив м яч за лінію своїх воріт. II а, ч. Угода про скупку якого небудь товару з метою наступного перепродажу …

  Український тлумачний словник